Cases/Stories

Brd. Markussen

​DFI-Gruppen A/S leverer nyt Patronfilteranlæg til Brd. Markussen A/S i Vildbjerg til brug for deres nye skærebord til plasma og flammeskæring

Ved dimensioneringen af anlægget blev der lagt vægt på energibesparelse, arbejdsmiljø og brugervenlighed.

Det nye Anlæg skulle opfylde væsentlige punkter som:
Skabe en optimal arbejdsplads hvor arbejdsforholdene for medarbejderne er i top
Anlægget optimeres for mindst mulig brug af energi
Beskyttelse af det eksterne miljø mod udledninger og støj.

Løsningen fra DFI-Gruppen A/S blev et Patronfilteranlæg på 20.000 m3/h med behovsstyret ventilation hvor anlægget er forsynet med frekvensomformer og tryktransmitter. Anlægget er forsynet med en energieffektiv lavenergiventilator med en virkningsgrad på ca. 84 % og IE2 motor

Anlægget er placeret i det fri udenfor bygningen

Luftmængderne tilpasses behovet ved hjælp af frekvensstyret ventilator styret efter tryktransmitter der sikrer at der altid er den nødvendige luftmængde.

Der er lagt vægt på det ydre miljø i form af trykluft renset patronfilter med en udskilningsgrad på min. 99,9 %.
Filteret renses kontinuerlig under drift
Anlægget er forsynet med lyddæmper

DFI-Gruppen A/S er slutbrugerorienteret og lægger vægt på en tæt dialog med kunderne for at opnå den økonomiske og miljømæssige bedste løsning for kunden.

Ved at energieffektivisere ventilationsanlæggene i form af varmegenvinding mm. er der mulighed for at opnå et tilskud, afhængig af besparelsens størrelse.
DFI-Gruppen A/S tilbyder uforpligtende løsningsforslag og beregninger over energiforbrug og besparelsesmuligheder for at opnå den bedste løsning for kunden.

ZF Danmark

DFI-Gruppen A/S leverer nyt ventilations anlæg til ZF Danmark


Tarmvej 7, 9220 Aalborg

Det nye ventilationsanlæg til ZF Danmark skulle opfylde væsentlige punkter som.

At skabe et godt indeklima for medarbejderne

Løsningen fra DFI-Gruppen A/S blev et ventilationsanlæg på 12.000 m3/h Ventilationsanlægget er forsynet med dobbeltkrydsveksler med virkningsgrad på ca. 80 % og med suppleringsvarme i form af eftervarmeflade for vand på ca. 95 kw. Aggregatet skulle være så energieffektivt som muligt og blev derfor udover dobbelt krydsveksler, forsynet med energieffektive kammerventilatorer med motorer efter IE2 standarden samt frekvensomformere.

Anlægget er dimensioneret således det kan opretholde et luftskifte på 15 m³/h pr. m² gulvareal, hvilket er vejledningen for at overholde kravene fra AT.

Udsugningen føres fra hoved kanal ned til ca. 30 cm. over gulv i henhold til vejledningen, om ventilation i mekaniske værksteder.

Indblæsningen udføres med en ca. 2 meter bred indblæsnings pose type perfo, for at minimere risiko for træk i de kolde måneder.

DFI-Gruppen A/S er slutbrugerorienteret og lægger vægt på en tæt dialog med kunderne for at opnå det bedste mulige miljø både inde og ude.

Hmk. Bilcon

DFI-Gruppen A/S leverer nyt ventilationsanlæg til HMK Bilcon A/S i Ålborg med vægt på lavenergi, brandsikkerhed, arbejdsmiljø og brugervenlighed.


HMK Bilcon A/S producerer og leverer aluminiums tanke og chassis til transportsektoren for væsketransport af forskellig art.

Det nye ventilationsanlæg skulle opfylde væsentlige punkter som:

  • Skabe en optimal arbejdsplads hvor arbejdsforholdene for medarbejderne er i top
  • Anlægget skal optimeres for mindst mulig brug af varme og el - energi
  • Beskyttelse af det eksterne miljø mod udledninger og støj
  • Sikkerhed mod brand og støveksplosioner.
  • Opfylde ATEX – direktivet

Løsningen fra DFI-Gruppen A/S blev et ventilationsanlæg på 20.000 m3/h med behovsstyret ventilation og med selvrensende patronfilter samt et ventilationsanlæg med dobbeltkryds med virkningsgrad på over 80 % og med suppleringsvarme i form af en eftervarmeflade.

Anlægget er opbygget af 26 stk. 8 m svejsearme og med indblæsning under loft.
Da anlægget også fungerer som udsugning for aluminiums slibestøv er lufthastighederne højere end ved et normalt svejserøgsanlæg. Ligeledes er anlægget udformet således at rørsystemet kan gennemskylles automatisk efter valgfrie intervaller
Indblæsning sker via rørsystem og indblæsningsposer ophængt under loft.

Den udsugede luftmængde tilpasses behovet ved hjælp af frekvensstyrede ventilatorer styret efter tryktransducer der også tilsikrer at der er balance mellem den indblæste og udsugede luftmængde.

Der er lagt vægt på det ydre miljø i form af lydisolerende bokse omkring ventilator samt trykluft renset patronfilter med en udskilningsgrad på min. 99,9 %. Filteret renses kontinuerlig under drift

Da aluminiumsstøv er eksplosions farlig er anlægget beskyttet af et brandslukningsanlæg med gnistdetektering og vandforstøvning i hovedrøret

DFI-Gruppen A/S er slutbrugerorienteret og lægger vægt på en tæt dialog med kunderne for at opnå det bedste mulige miljø både inde og ude.

NEK​

DFI-Gruppen A/S har igen leveret et ventilationsprojekt til NEK Værktøjsfabrik A/S i Billund.


Opgaven lød på ventilation af nybygget produktionslokale hvor der er installeret nyt robot styret bearbejdningscenter.

Da der er stor varmeudvikling fra robotcenteret valgtes en løsning hvor luftmængden varieres efter varmebelastningen i rummet.

Anlægget er dimensioneret for 22.000 m3/h og er forsynet med krydsveksler for varmegenvinding.

For at opnå optimal ventilation med det lavest mulige energiforbrug er anlægget forsynet med frekvensomformere.

Der er monteret ekstra eftervarmeflade i anlægget således at kølevarmen fra ny installeret kompressor kan udnyttes om vinteren.

DFI-Gruppen A/S har tidligere installeret et identisk anlæg hos NEK Værktøjsfabrik.

HN Group

DFI-Gruppen A/S leverer nyt ventilations anlæg til HN Group A/S


Kløvermarken 310 – 7190 Billund

Det nye ventilationsanlæg til HN Group A/S skulle opfylde væsentlige punkter som.

At skabe et godt indeklima for medarbejderne

Forsynes med frekvensregulerede energieffektive ventilatorer med motorer efter IE2 standarden

Forsynes med krydsveksler for genvinding af overskudsvarmen fra plast støbemaskiner.

Løsningen fra DFI-Gruppen A/S blev et ventilationsanlæg med krydsveksler på 50.000 m³/t

Anlægget er dimensioneret således det kan opretholde et luftskifte på ca. 3 gange pr. time

Udsugningen laves som procesudsugning ved maskinerne, og hver afgrening forsynes med motorspjæld. Anlæggets styring er konstrueret med automatisk behovregulering. ventilationen begrænses i perioder med mindre aktivitet på fabrikken ( overarbejde, weekendarbejde mv.)

Indblæsningen udføres med indblæsnings poser type perfo for at minimere risiko for træk i de kolde måneder.

Da der er forholdsvis stor varmeudvikling fra produktionsmaskinerne, er aggregatet leveret med bypass på såvel indblæsning samt udsugning, temperaturen kan således holdes på et fornuftigt niveau året rundt.

Leverancen indbefatter ligeledes, centrifugal ventilator samt central olieudskiller for afsug ved bearbejdnings maskinerne. luften genvindes gennem krydsveksleren.

DFI-Gruppen A/S er slutbrugerorienteret og lægger vægt på en tæt dialog med kunderne for at opnå det bedste mulige miljø både inde og ude.

DFI-Gruppen A/S • Sverigesvej 8 • 7480 Vildbjerg • Tlf.: 97 13 20 00 • E-mail: mail@dfi-gruppen.dk • CVR: 21062340